Jämställdhet mellan man och kvinna uppsats

Om kvinnor och män hade samma förutsättningar, skulle skördarna kunna öka så att mellan 100 och 150 miljoner flera människor skulle slippa gå hungriga. ... Gör en insats för jämställdhet med Kvinna till Kvinna! ge ett bidrag. Kvinna till Kvinna Stå upp för kvinnors rättigheter! Gå med oss i kampen för fred, frihet och feminism. ... Normerna kan ha skapats för längesedan, när kvinnan inte hade några rättigheter. Om man tänker på kvinnan som den svaga människan kommer alltid mannen att vinna och vi kommer aldrig uppnå jämställdhet. Istället för att se en man eller kvinna när man möter en ny person, borde man se vad han/hon kan. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. I Sverige finns i dagsläget två juridiska kön – kvinna och man – och det är dessa som jämställdhetspolitiken i regel utgår ifrån. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att: • Ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende • Vårda barn och hem • Delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället. I Sverige avgränsas jämställdhet till förhållandet mellan man och kvinna. Jämställdhet mellan könen I Bonniers svenska ordbok tryckt år 1991 så står det så här om man slår upp ordet kvinna: kvinna vuxen person av honkön, dam. Andra ord som oftast associeras till ordet kvinna är ord som; feminin, snäll, söt, tyst, lugn, ansvarsfull m.m. Om man slår upp ordet man i samma bok står det: man vuxen person av hankön. denna uppsats. Malin Liljeson och Martina Stenqvist, Uppsala, 2016-05-23 !! ... kvinnans inträde i förvärvsarbete innebar att kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen i större utsträckning blev en politisk fråga (Acker, 1992). ... de så kallade naturliga könsrollerna man och kvinna egentligen är resultatet av politisk I denna uppsats är undersökningen inriktad på jämställdhet mellan män och kvinnor i ... man eller kvinna. Dock innebär detta inte att bilderna är könsneutrala utan många av de bilder ... jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2011:5).

Jämställdhet mellan könen - Skolarbeten, uppsatser och ...